Kovinske info na Zelenom media brifingu.

Redakcija portala Kovinske nfo, kao jedina redakcija van Beograda, učestvovala je juče na „Zelenom media brifingu“ u okviru projekta EU4Green koji implementira Agencija za životnu sredinu Austrije.

Imali smo priliku da se upoznamo sa ovim projektom i sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, a u okviru naše opredeljenosti da značajno mesto u našim programskim ciljevima posvetimo ekologiji. O Evropskom zelenom dogovoru i Zelenoj agendi za Zapadni Balkan govorio je Antoan Avinjon programski menadžer za životnu sredinu i klimatske promene u Delegaciji Evropske unije u Srbiji. Potom se obratila Sandra Dokić državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine, koja je pojasnila koja su dostignuća, a koji su izazovi Srbije u Zelenoj tranziciji. Prezentaciju projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ održao je Radovan Nikčević projektni menadžer. Za kraj je predstavljena „Zelena uspešna priča“: Aleksandar Rodić menadžer Laboratorije za robotiku na Institutu „Mihajlo Pupin“ Beograd. On je instalirao „StreetAirPurifier“ u šoping molu „Ušće“ za prečišćavanje vazduh. Sistem se napaja inovativnom tehnoilogijom koja generiše električnu energiju iz kinetičke energije prolaznih vozila. Inovacija je podržana kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“

Zelena agenda za Zapadni Balkan je strategija regionalnog razvoja koja ima za cilj da odgovori na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije i da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama. Zelena agenda za Zapadni Balkan je utemeljena na Evropskom zelenom dogovoru i povezana je sa Ekonomsko-investicionim planom za Zapadni Balkan.

Mediji teško dolaze do podataka o zagađenju

Sandra Dokić

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Sandra Dokić skrenula je pažnju da pored toga što Ministarstvo i država Srbija usklađuju propise sa evropskim standardima i normama, moraju i građani da se aktivno uključe i stoga je bitno da se u ceo ovaj proces uključe svi mediji pa i lokalni mediji koji će pomoći oko podizanja svesti kod građana. Dodala je da informisani mediji igraju ključnu ulogu u procesu jer tek onda mogu da obaveste građane šta Srbija sprovodi i da ih obavesti kako oni mogu da, promenom svojih dnevnih aktivnosti, značajno utiču na implementaciju svega što Ministarstvo sprovedi. U otvorenoj diskusiji učesnika ovog brifinga sa predstavnicima medija vodila se rasprava između ostalog i oko toga da državne institucije često kasno odgovore medijima na njihova pitanja, a neretko se dešava da mediji uopšte i ne dobiju odgovor. Ovo se naročito kada mediji upute zahtev da im se dostave trenutni podaci o kvalitetu vazduha, kako bi mogli predočiti građanima koji je stepen zagađenja, imajući u vidu da je trenutno u Srbiji vazduh na prvom mestu po zagađenosti.

Konrtrola kvaliteta vazduha u Kovinu

Kada smo se već dotakli teme kvaliteta vazduha, podsećamo da je na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Kovin, jednoglasno usvojen program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kovin za 2024. godinu. Ovim programom se uspostavlja fiksno merno mesto za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kovin za utvrđivanje koncentracije: sumpordioksida SO2 , azotdioksida NO2 , amonijaka NH3 , suspendovanih čestica PM 10 i ukupnih taložnih materija. Merno mesto se nalazi u zgradi Doma zdravlja Kovin na terasi na visini od 3m, okrenuto ka ulici. U cilju obezbeđivanja kvalitetnih podataka, praćenje kvaliteta vazduha – obrada i analiza podataka biće povereno stručnoj, akreditovanoj organizaciji koja ispunjava propisane uslove i poseduje dozvolu ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine. Stručna organizacija kojoj će biti poverena realizacija programa kontrole kvaliteta vazduha dužna je da primenjuje adekvatne metode ispitivanja, da se stara o održavanju mernog mesta kao i da obezbedi opremu za prijem i prenos podataka. Izveštaje o izvršenim merenjima, odnosno o rezultatima kontrole kvaliteta vazduha stručna organizacija dostavlja Odeljenju za urbanizam i stambeno komunalne poslove Opštinske uprave Kovin. Podaci o izvršenim merenjima, odnosno rezultatima merenja u opštini Kovin objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kovin.

M. LJ.

Podeli vest:
0 0 votes
Oceni
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments