Revizija je zadovoljna, dugovi su otpisani, česme su zaštićene kaznama, a sedmoro dece nema mesta u vrtiću. Ovako ukratko izgleda pregled tema na 34. sednici Skupštine opštine

Iako je bilo nagađanja da će na sednici Skupštine danas biti saopštena ostavka predsednice opštine Kovin, to se nije dogodilo. Predsednica nije prisustvovala sednici, Skupština je normalno radila i u već ustaljenom rekordnom roku za dvadeset minuta završila zasedanje.

Na dnevnom redu bio je Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja opštine Kovin. Iako u ovoj formulaciji, nije reč ni o kakvom popravljanju, već o ispravljanju propusta koje je našla reviziorska inspekcija kontrolom 2022. godine. S obzirom da su na sve primedbe i nalaze inspekcije, urađene ispravke i da je inspekcija dala zadovoljavajuće ocene, nepotrebno je opterećivati se detaljima, koji su proistekli iz knjiženja, nepravilnog usaglašavanja i drugih radnji. Ipak, jedan nalaz revizije da opštinska uprava nije naplatila 9851 dinar na ime kratkoročnih potraživanja, otvorio je zanimljive podatke. Na primer: opštinska uprava ima problem sa naplatom rata za objekte izdate za smeštaj izbeglih i raseljenih lica. Mesna zajednica Mramorak ima još da naplati 8000 dinara od zakupca M.G. kome poslodavac nije počeo obustave od zarade. Ali zato ima i 252 hiljade dinara od zakupca J.N. za koje se opštinsko pravobranilaštvo nada da će naplatiti „prebijanjem“.

„Sport kafe“ i Mesna zajednica Bavanište, stigli su do suda za 121 hiljadu dinara za koji je iznos posle sprovedeno poravnanje sa Opštinom Kovin, te se i to može otpisati.

MZ Bavanište ima i zastarelo potraživanje od deset hiljada dinara od izvesnog J.S. zakupca, tako da će i to biti otpisano, a od gotovo 90 hiljada duga od AD „Napredak“ u stečaju, u međuvremenu je uplaćeno četiri hiljade, tako da i to menja nalaz revizora.

U Deliblatu je SUR „Klub“ za period od 2011. do 2014. ostao dužan Mesnoj zajednici za 230 hiljada dinara, ali je i ugostitelj u međuvremenu tužio Mesnu zajednicu, pa je konstatovano da je situacija poravnata povlačenjem tužbi obe strane.


Jednom odlukom rešili bi sedam

Kada je pre nekoliko godina otvoren novoizgrađeni vrtić u kovinskoj II mesnoj zajednici, na listi čekanja je uvek bilo stotinak mališana koje su roditelji hteli da organizovano zbrinu tokom radnog dana. Tada je, na nekoj od svečanosti, na kojima su promovisane aktivnosti lokalne vlasti, predsednica opštine Kovin, Sanja Petrović, pohvalivši uspeh svih koji su podigli ovu novu zgradu, rekla da „više neće biti listi čekanja“. Prema zvaničnom dokumentu koji je pripremila služba opštinske uprave, pored dva objekta u Kovinu i drugih u selima, na listi čekanja je SEDMORO dece. U objekte predškolske ustanove upisano je oko 650 mališana. Prosto je neverovatno da za još sedam nema mesta?

JP „Kovinski komunalac“ je Mesnoj zajednici Gaj dugovao 65 hiljada dinara. Međutim, kada se podrobnije zagledalo u knjige, utvrđeno je da nisu preduzete pravne radnje za naplatu, te je to potraživanje zastarelo i biće otpisan dug.

I tako dalje, od stotina hiljada dinara, stiglo se do manje od deset hiljada neusklađenog iznosa koji je našla revizija, pa je zaključila da su preduzete radnje na otklanjanju nepravilnosti zadovoljavajuće.

Skupština je na održanoj 34. sednici donela odluku o raspisivanju javnog konkursa za direktora Komunalca. Za one koji bi da konkurišu, važno je reći da između ostalih uslova, kandidat mora da ima pet godina iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, tri godine iskustva na poslovima koji su povezani sa javnim preduzećem i da nije član organa političke stranke. Ako jeste, mora pre konkurisanja da stavi svoju funkciju u stranci u status mirovanja.

Odluka o raspisivanju konkursa doneta je danas, kada će biti objavljen, nije rečeno.

Skupština je danas donela odluku i da se Manifestacija „Plivanje za časni krst“ proglasi manifestacijom od značaja za opštinu Kovinu. I dalje su nosioci manifestacije članovi udruženja sportista „Familija“, ali uz lokalnu samoupravu, imaće podrazumevanu podršku instistucija iz oblasti sporta, kulture, Turističke organizacije opštine Kovin.

Opština Kovin u svim svojim naseljenim mestima ima ukupno 13 javnih česmi. Tako je utvrdila Skupština.

U Kovinu ih je pet: na Dunavcu, u centru grada, na Starom gradu- Maketa Dunava (?), pored biciklističke staze „Dunavska ruta“ i u parku kod Zmajeve škole.

U Dubovcu ih je tri: dve u ulici Ive Andrića i jedna u Bore Simovića, a zatim po jedna u Šumarku, Gaju, Mramorku, Skorenovcu, Bavaništu, Malom Bavaništu.

Jedna od 13 javnih česmi, Maketa Dunava

Kako je javna česma svaka česma koja se nalazi na javnoj ili drugoj površini i koristi se za snabdevanje stanovništva vodom, to su predviđene i kazne za one koji ih ne poštuju, kao takve.

Kaznom od 10.000 dinara kazniće se pravno lice ili preduzetnik ako vodu sa česme koriste suprotno ovoj odluci, a 5000 dinara platiće odgovorno lice u ovom pravnom licu. Istim iznosom kazniće se i pojedinci koji ne koriste česmu kako je to ovom odlukom propisano.

Od drugih tema na sednici Skupštine navodimo izveštaj predškolske ustanove „Naša radost“ u Kovinu, bez finansijskog izveštaja, u kome je u obimnom sadržaju od stotinu stranica navedeno sve što je Ustanova radila, u oblasti brige o deci, a što uključuje i edukacije i druge bitne delatnosti vezane za stručno obavljanje poslova. Dva objekta predškolske ustanove u Kovinu pohađa ukupno 431 dete, a u objektima u mesnim zajednicama u predškolskom programu je još 200 dece. To čini ukupno 631 dete, no mogućnošću da se upiše još dece na osnovu odobrenja osnivača, odnosno lokalne samouprave, predškolske ustanove imaju ove godine ukupno 643 deteta u 27 grupa, stoji u drugom materijalu koji je uradila uprava. Gotovo polovina su deca u pripremnom programu. No, kako stoji u Mišljenju koje je dala Skupština na izveštaj Predškolske ustanove, na listi čekanja ostalo je još Sedmoro dece.

Pred odbornicima je bio i izveštaj o upisu dece u osnovne i srednje škole, o čemu ćemo pisati u posebnom tekstu. Takođe je određena firma koja će na području opštine vršiti deratizaciju, a i zamenjeni su članovi Školskog odbora u Srednjoškolskom cenrtru „Vasa Pelagić“. Uz obrazloženje da jedan član iz reda zaposlenih nikada nije dolazio na sednice, a da drugi iz reda roditelja nije više u statusu roditelja u školi, Skupština je prihvatila predlog da se izvrši zamena članova.

V. Živkov

Podeli vest:
0 0 votes
Oceni
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments