Šminkanje centra Kovina: Malo cveće, malo behaton, malo parking

03.05.2024. – Centar Kovina je „našminkan“ u poslednjih mesec dana, ali, mora se priznati parcijalno. Komunalno preduzeće je prvo posadilo cveće u šetališnoj zoni, potom je bager podigao asfalt na delu trotoara između dva pešačka prelaza u jednosmernim ulicama, a u međuvremenu dok su radovi trajali, prekopana je zelena površina i u ulici JNA prema zgradi Opštine. Tako je centar dobio cvetne leje, parče cvetnog behatona i parking za petnaest automobila. Ove dve poslednje stavke plaćene su iz rebalansa budžeta u ukupnom iznosu od oko šest miliona dinara. JP „Kovinski komunalac“ je cveće platilo iz svojih sredstava.

Zahtev za pokretanje postupka nabavke za sanaciju trotoara sa izradom gornjeg sloja od behaton ploča podnet je 04. aprila. Ovaj zahtev pokrenut je, kako je to objasnio Ljubomir Đorđević, zbog potrebe parternog uređenja javne površine u delu ulice Cara Lazara. Trenutni postojeći plato je sa završnim slojem od devastiranog asfalta presvučenog preko podloge od betona sa znatno izraženim pukotinama na mestu spojnica betonskih ploča. Sredstva za realizaciju nabavke obezbeđena su Odlukom o prvoj izmeni budžeta opštine Kovin za 2024. godinu i Planom nabavki na koje se zakon ne primenjuje . Dan kasnije načelnica Opštinske uprave Kovin donela je odluku o sprovođenju nabavke, a procenjena vrednost nabavke je 2.083.333,33 dinara bez PDV-a, odnosno 2,5 miliona dinara sa PDV-om. Naručilac Opštinska uprava Kovin uputila je poziv za dostavljanje ponuda na tri adrese i to na adresu SZR „Tehnoizgradnja“ Kovin, „Mini-coop 2012“ DOO Kovin i „Statik“ DOO Kovin. Sve tri građevinske firme podnele su ponude u roku, a kao ekonomski najpovoljniju ponudu, dostavio je izvođač „Tehnoizgradnja“ Kovin. Ugovor je zaključen 12. aprila, a cena izvođenja radova iznosi ukupno 1.975.900,00 dinara bez PDV-a, odnosno oko 2,4 miliona sa PDV-om. Radovi su završeni u roku, a garancija je 2 godine.

Drugi zahtev za pokretanje postupka javne nabavke za sanaciju parking prostora u ulici JNA ispred brojeva 7 i 9 podnet je 22. marta, a sredstva za realizaciju nabavke obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Kovin za 2024. godinu u odeljku za kapitalno održavanje objekata i planom javnih nabavki. Odluku o sprovođenju javne nabavke donosi načelnica Opštinske uprave Kovin Jelena Čolaković tri dana kasnije gde je kao kriterijum za dodelu ugovora bila samo CENA. Procenjena vrednost radova za sanaciju parking prostora koji se sastoji od dve celine sa ukupno 15 parking mesta bila je 3.500.000,00 dinara sa PDV-om. I ovde je poziv za dostavljanje ponuda poslat na tri adrese i to „Šumadijaput“ DOO Ripanj, „JMD“ DOO Pančevo i SZR „Tehnoizgradnja“ Kovin. Kao najpovoljniji ponuđač, izabrana je firma SZR „Tehnoizgradnja“ Kovin, koja je ponudila cenu za ove radove u visini od 2.983.272,00 dinara sa PDV-om. Radovi su izvedeni u roku, a garantni rok je dve godine. Iizvođač je uštedeo budžetu pola miliona dinara.

Ono što građani imaju da zamere lokalnoj vlasti je nedostatak transparentnosti. O izvođenju radova nisu bili obavešteni niti su upozoreni da će imati problem sa korišćenjem pešačke staze kod parka. Do informacija i objašnjenja dolazi se po sili zakona, a uz to: pre pola godine započeto je asfaltiranje biciklističke staze. Urađeno je manje od jednog kilometra i tu se stalo. Trotoari su manje -više svuda potonuli, pored apoteka, prodavnica, na samom šetalištu. Potrošiti 3 miliona na deset metara ostavlja utisak bahaćenja. Predsednik Skupštine Zoran Bradanji, nedavno nam je rekao da opština ima plan da uredi ceo Kovin i sva mesta u opštini, sve ulice. Veruje da će imati mandat od naredne četiri godine da to i sprovedu kao nosioci vlasti, osim ako se ne stane posle izbora.?

M.Lj.

Podeli vest:
5 2 votes
Oceni
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments