Lonci i kante za kišnicu u školi u Mramorku. Od sve pomoći opština poslala inspektora, čije rešenje ne poštuje, niti se oglašava

Na poruku čitaoca, koja je upućena stranici Pištaljka na našem portalu, da se u Mramorku nastava odvija u školi koja prokišnjava i u kojoj se podmeću lonci da skupljaju vodu, uputili smo se u OŠ „Sava Maksimović“ da proverimo o čemu se konkretno radi. Situacija zaista jeste takva, kante i lonci skupljaju kišnicu u zatvorenom prostoru, zidovi i plafoni su mokri, a sve zbog krova koji odavno već čeka da bude rekonstruisan, saznali smo odmah na početku naše posete.

Postupajući odgovorno i u želji da novu školsku 2023/24 godinu započnu bezbedno, uprava osnovne škole „Sava Maksimović“ Mramorak poslala je zahtev 12. juna 2023. godine u kojem se obraćaju Opštinskoj upravi radi pomoći oko sanacije krova škole. U zahtevu je navedeno da je škola još 2016. godine sačinila projekat kompletne rekonstrukcije školskog objekta u kome je, između ostalog, bila predviđena i rekonstrukcija krova škole. U vezi sa predatim projektom, do današnjeg dana škola nije dobila povratnu informaciju, da li je odobren ili ne, odnosno zašto nije, uz saznanje da su mnoge škole u opštini Kovin, u međuvremenu dobijale sredstva po raznim osnovama u cilju rekonstrukcije ili adaptacije svojih objekata (primer škola u Bavaništu i škola u Dubovcu više puta), kaže se i u pismu koje je direktorka škole Ljiljana Krničan uputila opštinskoj upravi i Predsednici opštine u junu ove godine. Posle tog pisma opštinska uprava šalje građevinskog inspektora da snimi situaciji i utvrdi činjenice.

Krov na školi je u veoma lošem stanju  i traži ozbiljnu rekonstrukciju radi sprečavanja dalje štete odnosno da ne bi došlo do urušavanja, potvrđuje opštinski građevinski inspektor, diplomirani inženjer građevine Miroslav Mihić, prikupljanjem podataka na licu mesta 27. jula a postupajući po podnetom zahtevu škole o čemu je sačinio i zapisnik.

Nedugo zatim obavljena je i usmena rasprava sa pravobraniocem Opštine Kovin, posle koje građevinski inspektor školi dostavlja obaveštenje 28. avgusta da je doneto rešenje kojim se zabranjuje korišćenje prostorija biblioteke, zbornice, učeničkog kluba i kuhinje. Istim rešenjem dat je rok od 15 dana, od dana prijema, investitoru Opštini Kovin, da se otklone nedostaci koji su uzrok zabrane korišćenja navedenih prostorija. Kontrolni inspekcijski nadzor, radi provere sprovođenja rešenja građevinske inspekcije od 28. avgusta, kojim je naloženo otklanjanje nedostataka na objektu OŠ „Sava Maksimović“ u Mramorku, građevinski inspektor obavio je 05. oktobra a odmah zatim i dan kasnije. Kako je utvrđeno da se po rešenju nije postupilo, građevinski inspektor je 25. oktobra, nakon ponovne usmene rasprave sa opštinskim pravobraniocem doneo rešenje kojim se određuje prinudno izvršenje za 15. novembar ako se do tada ne otklone nedostaci navedeni u prvostepenom rešenju od 28. avgusta. 

„Sava Maksimović“ više puta u toku godine, posebno nakon veće količine padavina kao i zimi kada dođe do otapanja snega, primorana je da obavlja popravke krova iz sopstvenih sredstava tekućeg održavanja. Ta sredstva su nedovoljna da reše problem, a popravke su kratkoročne.  Poseban problem je prokišnjavanje u učeničkoj trpezariji, zbornici, biblioteci, kuhinji i u hodniku gde je neophodno podmetati kante i druge sudove, jer se voda sliva sa plafona i curi niz zidove, pritom oštećujući plafone i zidove. U kuhinji voda curi veoma blizu električnih instalacija i iznad šporeta pa su radnice koje tu prirpemju obroke, zabrinute za sopstvenu sigurnost. Još jedan veliki problem na koji su nam ukazali u školi je u hodniku gde voda curi celom širinom prolaza, pa se voda skuplja po podu koji postaje klizav, a samim tim i opasan po bezbednost dece i radnika škole. U učeničkoj trpezariji zatekli smo postavljene kante i šerpe ispod mesta na plafonu gde curi voda, a vidljiva je i rupa na plafonu koja je nastala prokišnjavanjem krova. Prema izveštajima lica koja su radila na opravkama krova u hitnim situacijama, krov se mora kompletno rekonstruisati za šta su potrebna velika sredstva koja škola ne poseduje. Na kraju zahteva koje je uprava škole uputila Opštinskoj upravi stoji da nije potrebno napominjati da je zbog nebezbednog krova škole , ugrožena bezbednost učenika, zaposlenih i svih drugih lica koja posećuju školu.

Naša redakcija posetila je OŠ „Sava Maksimović“ u Mramorku i  uverila se da ni posle rešenja o prinudnom izvršenju, sanacija krova nije urađena, a saznali smo da još niko iz lokalne samouprave nije posetio školu niti se bar telefonskim putem raspitao oko problema koji škola već duži niz godina ima. 
Zbornica i kuhinja se i pored zabrane koriste, jer ne postoji način da se one izbegnu i da bez njih škola uopšte radi.

– Očekujem da će se problem sanacije krova u OŠ „Sava Maksimović“ u Mramorku rešiti u što skorije vreme, radi obezbeđivanja podsticajnog i bezbednog okruženja za učenje i razvoj učenika, poruka je koju još jednom upućuje i ovako javno Ljiljana Krničan, direktorka škole.

Kovinske info nastaviće da prate situaciju i da od odgovornih traže informacije, tim pre što su u kapitalne projekte za 2024. godinu, koji su kao predlozi javno dostupni u okviru ankete za građane, za sanacije i inetrvencije na školskim objektima predviđene samo osnovna škola u Dubovcu i Bavaništu. Mramorak nije u planu ni za budžet 2024.

M.Ljiljanić

Podeli vest:
0 0 votes
Oceni
guest
1 Komentar
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments