Skupština Crvenog krsta Kovin: Tristotine volontera su ono čemu se treba diviti, rekao generalni sekretar

22.03.2024. – Šta je sve Crveni krst Kovin uradio i čime se bavio u jednoj zaokruženoj kalendarskoj godini tokom 2023, koliko se trošilo i za koje namene, a šta su planovi za ovu 2024. godinu, predočeno je na trećoj sednici Skupštine ove humanitarne organizacije. Sednici je prisustvovao i generalni sekretar CK Srbije Ljubomir Miladinović, jer bez lažne skromnosti, može se reći da je organizacija u Kovinu za primer i uzor mnogima i zavređuje poštovanje.

Na sednici kojoj po protokolu predsedava predsednik odnosno primarijus dr Sveto Vukadinović, ppmenut je obiman spisak aktivnosti i angažovanja u kojima je u samo jednoj godini učestvovala organizacija u Kovinu.

U video prezentaciji sekretara CK Velinke Fara na prvom mestu našlo se dobrovoljno davalaštvo. Pod motom „Da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv“ realizuju se sve akcije zahvaljujući kojima svi oni koji su se obratili CK Kovin, a bili su u potrebi za jedinicama krvi ona je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i Institutom za transfuziju krvi Srbije obezbeđena, čak i kad je u tom momentu nije bilo u bolnici.

Crveni krst Kovin organizovao je i realizovao 22 akcije dobrovoljnog davanja krvi i u okviru njih je prikupljeno 424 jedinica krvi. U pripremi i realizaciji ovih akcija učestvovao je 51 volonter, dok je u 2023. godini 69 osoba prvi put dalo krv i za to dobilo svoje prvo priznanje.

Edukacija stanovništva o zdravim stilovima života

U okviru Zdravstvene delatnosti Crveni krst Kovin deluje kroz promociju zdravlja i borbu protiv bolesti zavisnosti. Osnovni cilj je podizanje svesti građana o važnosti upražnjavanja zdravih stilova života i važnosti prevencije bolesti. Crveni krst Kovin posebnu pažnju posvećuje edukaciji stanovništva na temu zdravih stilova života sa posebnim naglaskom na značaj zdrave ishrane, redovne fizičke aktivnosti, prestanak pušenja i konzumiranja alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i isticanje potrebe za redovni lekarskim sistematskim pregledima. Promociju zdravlja Crveni krst realizovao je kroz brojne radionice, ali i kroz obeležavanje važnih datuma kao što su 31. januar „Nacionalni dan bez duvanskog dima“, 7. april „Svetski dan zdravlja“, 31. maj „Svetski dan bez duvanskog dima“, 1. decembar „Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a.

Prva pomoć još je jedna aktivnost koja direktno proizilazi iz osnovnih principa i misija pokreta Crvenog krsta, objasnila je sekretar Velinka Fara i dodala da se prva pomoć izrazito neguje u Crvenom krstu Kovin i gradi prepoznatljivost organizacije u opštini Kovin, a i šire. Gospođa Fara navodi da su u 2023. godini realizovane obuke iz prve pomoći za različite populacione kategorije, gde je ukupno edukovano 269 osoba. Ekipe prve pomoći Crvenog krsta Kovin uspešno su učestvovali na više takmičenja, od opštinskog do državnog takmičenja, i sa njih doneli pregršt nagrada. Ekipe prve pomoći ove organizacije su tokom 2023. godine bile angažovane u obezbeđenju 11 manifestacija i događaja.

Stotinu hiljada podeljenih obroka

Što se socijalne delatnosti tiče ona se realizuje u više programa kao što su program narodne kuhinje, program brige o starijima, program porodičnih paketa hrane i paketa za ličnu higijenu za socijalno najugroženije. Kako je istakla Velinka Fara program narodne kuhinje je od višestrukog značaja za našu lokalnu zajednicu, jer se na taj način obezbeđuje siguran topli obrok, koji je za pojedine kategorije naših sugrađana i jedini kuvani obrok tokom dana. Rad narodne kuhinje spada u program koji direktno deluje na ublažavanje siromaštva na teritoriji naše opštine. Kako bi narodna kuhinja neometano radila tokom cele godine od odlučujućeg je značaja podrška lokalne samouprave kroz obezbeđivanje finansijskih sredstava za pokrivanje troškova pripreme obroka i nabavka namirnica koje nisu obezbeđene od sredstava dobijenih od Ministarstva. Narodna kuhinja Crvenog krsta Kovin u 2023. godini pripremila je i distribuirala 102.520 kuvanih obroka. Ovim programom obuhvaćeno je 158 porodica odnosno 440 lica. Što se tiče programa porodičnih paketa hrane i higijene Crveni krst Kovin je u 2023. godini podelio 1433 paketa hrane, higijene i brašna u ukupnoj vrednosti od 4.029.187,89 dinara. Kroz ovaj isti program Vlade Republike Srbije, Crveni krst Kovin dobio je i podelio 600 paketa hrane i higijene u osam naseljenih mesta naše opštine, a isto toliko je podeljeno paketa iz programa Vlade AP Vojvodine. Ovoj akciji priključila se i kompanija „West Pharmaceutical“ koja je u junu prošle godine donirala 422.227,89 dinara od čega je kupljeno 233 paketa hrane i obuhvaćeno je 233 porodica odnosno 689 lica.

Klub za starije Crvenog krsta Kovin

Kada je reč o programu brige o starijima u izveštaju je istaknuto da sposobnost da razumemo druge ljude, njihove potrebe i emocije, ali i da uvažimo njihovo mišljenje i razumemo njihove stavove i uverenja je ključna komponenta kada je u pitanju briga o starima. Crveni krst Kovin kroz ovaj program uz volontere realizuje aktivnosti kao što su pomoć u kući, zdravstveno preventivne aktivnosti, nabavka osnovnih životnih namirnica i lekova i plaćanje računa, psihosocijalna pomoć. U 2023. godini redovno je bilo angažovanih 10 geronto-domaćica koje su svojom uslugom obuhvatile 94 korisnika od toga 16 muškaraca i 78 žena. U direktnom radu kod korisnika gerontodomaćice su provele 10.213 sati i imale 9.262 posete. U proseku jedna gerontodomaćica je brinula o 8 korisnika.

Verifikaciona komisija utvrdila je da je od 29 članova skupštine prisutno 17 što je više od polovine te je po poslovniku o radu ovog tela konstatovano da skupština može punopravno da odlučuje.

„Velinka Fara je uvaženi član i ponos CK“

Gen. sek. Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović

Na kraju se obratio i generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović koji se zahvalio na pozivu i dodao da se u Crvenom krstu Kovin oseća kao da je kod kuće. Uspehe i brojke koje su predstavljene u izveštaju nije komentarisao samo je rekao da ovo što je naš Crveni krst uradio može da služi na čast bilo kojoj organizaciji. Ono što je najviše oduševilo gospodina Ljubomira je broj volontera kojima raspolaže ova organizacija i dodao „Broj volontera je takav da postoji jedna odrednica koju mi koristimo gde se kaže da se uspeh neke ovakve organizacije meri brojem volontera, ova sredina broji skoro 300 volontera, to je veliki broj i to jeste uspeh. Mi jesmo volonterska organizacija, ali ovaj broj volontera zaista je na ponos ovoj organizaciji“. Osvrnuo se i na to da su pre deset dana započeli novu stranicu u istoriji Crvenog krsta u oblasti prve pomoći, a da je svoje mesto na ovoj stranici dobio Milan Lupšić koji je potekao iz Crvenog krsta Kovin i pored 23 vodećih stručnjaka učestvovao u stvaranju i dao svoj doprinos u ovoj oblasti.

„Dozvoliću sebi da kažem da je Velinka Fara izuzetan predstavnik vaše lokalne zajednice, ona je uvaženi član upravnog odbora Crvenog krsta Srbije i sa ponosom predstavlja i Kovin i Vojvodinu i Srbiju.“ rekao je u svom govoru generalni sekretar i nastavio „Crveni krst Srbije sa 148 godina postojanja očigledno jeste ta organizacija koja može, hoće i mora da pomogne, pruži pomoć, da podrži i da bude u službi onih kojima je potreban. Crveni krst Kovin je svetli primer naše organizacije kako treba radit,i a i svi ovi ljudi koji su okupljeni ovde. Ja vam čestitam na ovoj skupštini i želim vam svako dobro i da nastavite ovaj izuzetan rad.– završio je Miladinović.

M.Ljiljanić

Podeli vest:
0 0 votes
Oceni
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments