Vlast pita, građani godinama pišu liste želja u anketama. Od 1500 do 130 najupornijih u nadanju

Centar Kovina, fotografija Dejan Kreculj

15.02.2024.-Opština Kovin je 2020. godine prvi put organizovala anketu u kojoj građani biraju prioritetne projekte za narednu godinu. Prva anketa je sprovedena od 07. do 30. septembra 2020. godine pod nazivom „Savet vaš – za budžet naš“. Pored ove, sprovedena je i prilagođena uzrastu anketa za srednjoškolce, učenike gimnazije i ekonomske škole „Branko Radičević i za učenike SSŠ „Vasa Pelagić“ Kovin. Rezultati ovih anketa objavljeni su na sajtu opštine, a evo kako su izgledali rezultati prve ankete:

Ukupan broj anketiranih građana odnosno ukupno popunjenih anketa bilo je 1.547 ( 692 preko veb sajta i fejsbuk stranice, a 855 ručno popunjenih štampanih anketa). Kao prvi projekat, od pet projekata sa najviše glasova koji će biti finansirani iz opštinskog budžeta, je zamena stolarije u osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Kovinu sa 897 glasova odnosno 58 odsto građana je glasalo za ovaj projekat. Na drugom mestu je nastavak izgradnje bazena sa 702 glasa ili 45,4 posto. Treći projekat koji su građani izglasali je poboljšanje pristupa licima sa invaliditetom na saobraćajnicama i javnim ustanovama na teritoriji opštine Kovin sa 513 glasova ili 33,2 odsto. Na četvrtom mestu našao se projekat izgradnja mreže za ispiranje postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Dubovcu sa 430 glasova ili 27,8 posto, a na petom mestu je projekat sanacija (pošljunčavanje) atarskih puteva na teritoriji opštine Kovin sa 403 glasova ili 26 posto.

Završite bazen, rekli đaci!

Raskrsnica u Kovinu, fotografija Dejan Kreculj

Što se tiče ankete za srednjoškolce, anketu je ukupno popunilo 47 učenika od toga 35 iz gimnazije i ekonomske škole „Branko Radičervić“ i 12 iz SSŠ „Vasa Pelagić“. Zbirno najveći broj učenika imao je želju da se završi projekat izgradnje bazena na Šljunkari, na drugom mestu po glasanju učenika je rekonstrukcija biciklističke staze ali i izgradnja staze za bicikliste ka selima, jer bi to bio zdraviji i jeftiniji način da se prevezu do škola. Na trećem mestu je uređenje zelenih površina, mesta za rekreaciju, pešačka staza do Dunavca, recikliranje otpada i više kanti za smeće po gradu, odnosno sve što je vezano za ekologiju i iz oblasti zaštite životne sredine.

Druga anketa pod imenom „Uključi se i odluči“ sprovedena je od 27. septembra do 10. oktobra 2021. godine gde su građani od navedenih projekata zaokruživali dva projekta čija je realizacija po mišljenju građana najvažnija za našu opštinu u narednom periodu. I ove godine je bila sprovedena i prilagođrena anketa za srednjoškolce. Ukupno popunjenih anketa bilo je 1.693 ( 1.598 štampanih, ručno popunjenih i 95 preko veb sajta i fejsbuk stranice opštine Kovin). U ovoj drugoj anketi promenjeno je to da se umesto prošlogodišnjih pet projekata sada biraju samo dva koja će se finansirati iz opštinskog budžeta.

Letnje dvorište, a odmah zatim asfaltirajte puteve!


Put za Deliblato i Gaj, fotografija Dejan Kreculj

Projekat sa najviše glasova bio je sređivanje letnjeg dvorišta OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Kovin sa 1310 glasova ili 77,37 odsto građana je dalo glas za ovaj projekat. Drugi projekat koji je izglasan je asfaltiranje puteva na teritoriji opštine Kovin prema listi prioriteta.

Takođe je prilagođena i sprovedena anketa među srednjoškolcima, a oni su poželeli da se završi izgradnja bazena i trim staza, da se reši problem ulične rasvete u Krečanskoj ulici, da se reši problem sa prevozom, da se sa ulica sklone i udome napuštene životinje.

Treća anketa sprovedena je od 02. do 16. novembra 2022. godine pod jednostavnim nazivom građanska anketa, o projektima za koje stanovnici opštine Kovin smatraju da bi trebalo da se realizuju sredstvima iz lokalnog budžeta u 2023. godini. Ovog puta jedina opcija je bila izneti svoju ideju, to napisati i kratko obrazložiti. Građani su, videvši da projekti za koje su glasali u prethodne dve ankete nisu ni započeti a ne završeni, možemo slobodno reći, bojkotovali, jer je svega 85 građana popunilo anketu (56 štampanih, ručno popunjenih i 29 preko veb sajta).

I ambulanta i klupe i parkovi…

Rezultati ove ankete su takođe postavljeni na sajt Opštine ali ovoga puta je izostalo koji predlog je dobio koliko glasova, već su skoro samo pomenuti svi predlozi. Mi izdvajamo neke od tih predloga: uređenje parkova u Bavaništu, rad ambulante u popodnevnim časovima u Bavaništu, izgradnja biciklističke staze Kovin – Skorenovac, sanacija biciklističke staze, sređivanje Šljunkare, ulična rasveta u Malom Bavaništu, popravka uništenih i postavljanje novih klupa, izgradnja teniskog terena u II MZ, uređenje parkinga kod pošte, zamena stolarije na OŠ Sava Maksimović Mramorak i sređivanje toaleta, sanacija fasade na OŠ Đura Jakšić Kovin, sanacija deponije u Deliblatu i izmeštanje iste, kanalizacija u Gaju, postavljanje novih kanti za smeće u centru…

Centar Kovina kroz filtere, foto Boža Petrović

U ovoj trećoj anketi iz 2022. godine opštinsku vlast kao i radnu grupu za participativno budžetiranje Opštinske uprave Kovin nije više interesovalo šta naša deca odnosno srednjoškolci misle, jer je izostala prilagođena anketa.

Četvrta anketa sprovedena je u periodu od 22. novembra do 01. decembra 2023. godine. U ovoj poslednjoj anketi učestvovalo je 134 građana koji su elektronskim putem popunjavali anketu a učesnici ankete obavešteni su da je opština Kovin donela Plan razvoja za period 2022 – 2028, Plan kapitalnih investicija za 2024. godinu i ušla u proceduru izrade Srednjoročnog plana. Spisak projekata koje su građani predložili da se finansiraju iz budžeta opštine Kovin objavljen je na sajtu Opštine a mi vam prenosimo samo deo vaših predloga: izgradnja objekata za sport i kulturu u Mramorku, izgradnja biciklističke staze Kovin – Bavanište, sređivanje parkova, više parking mesta kod pijace u Kovinu, ulaganje u škole po selima i u Kovinu, asfaltiranje puteva, uređenje trotoara, ozelenjavanje Kovina, poboljšanje javne rasvete…Među idejama je i predlog projekta koji nije u nadležnosti opštine, izgradnja opšte bolnice sa porodilištem.

Sudeći po željama i potrebama građana, očigledno je da građani kroz ankete podsećaju lokalnu samoupravu šta joj je dužnost kao domaćina da čini na održavanju i stvaranju kvalitetnih uslova života. Neke uobičajene stvari kao održavanje puteva, održavanje i sanacija problema u školama, regulisanje javnog prevoza, sklanjanje pasa lutalica…pojavljuju se u anketama za kapitalne investicije. Po sistemu, bar nešto! Nažalost, malo toga ili ništa nije dovršeno u godini u kojoj su planirana izdvajanja. Većina toga nije ni započeta.

Kroz sve ove godine kapitalnog planiranja, samo je bazen konstanta. Da li će se završiti ove godine konačno, pa da se bar ta stavka izbaci iz planiranja za 2025.?

M.Lj.

Podeli vest:
5 2 votes
Oceni
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments